Om Peter Høeg

  Seilmaker Peter Høeg er en av Norges eldste håndverksbedrifter, og har vært en familebedrift siden 1767. Bedriften ledes idag av 6 generasjon Peter Høeg, som er seilmaker med utdannelse fra USA og egen bedrift.

  Vi har nå restaurert den gamle driftsbygningen fra 1850. I 2004 foretok vi en totalrestaurering av den gamle driftsbygningen fra 1870, og flyttet driften inn i disse flotte lokalene. Deler av 1. etasje er utleid til Skips- og båtutstyr som driver egen virksomhet med salg av utstyr til fritidsbåter.

  Vi samarbeider med den internasjonale seilmaker-kjeden ULLMAN SAILS, og representerer dem med salg av nye seil, samt service og reparasjoner. Videre har vi ett godt utvalg i Roblon Tauverk, og forhandler Furlex rullesystemer og øvrig utstyr fra Selden.

  Vår bedrift driver i tillegg til seil også med søm av div. trekk, solseil, resturant-tak etc. og har vært involvert i en rekke spennende prosjekter.

  > Les intervju av Seilmaker Høeg i Seilmagasinet

  Image
   

  © 2018 seilmakerhoeg.no All Rights Reserved.